O.S.D

Waar de reguliere zorgbeveiliging stopt gaat de O.S.D van Umperium verder. Onze professionals vullen uw zorgteam aan, zodat uw organisatie optimale zorg kan bieden.

De complete medewerker voor uw zorg

De ondersteuner specifieke doelgroepen (O.S.D) ondersteunt de cliënten als mede zorgpersoneel door het verrichten van observerende, begeleidende en ondersteunende werkzaamheden. De O.S.D. voldoet aan de richtlijnen van Umperium – veilig met zorg en is getraind om vroegtijdig te signaleren en d.m.v. maatwerk te zorgen voor rust, veiligheid en continuïteit binnen de afdeling/instelling. De O.S.D is bekend met de meest voorkomende ziektebeelden binnen de GGZ.  Door deze kennis maakt de OSD  hiervan optimaal gebruik om de de ondersteuning te bieden die nodig is en de juiste interventie op veiligheid en oplopend, dreigend of destructief gedrag (DDG).

De O.S.D is het antwoord op de veiligheidsvraag en een aanvulling op het zorgteam. Deze complete medewerker wordt mogelijk gemaakt door de interne cursussen en trainingen die men doorloopt en met succes dient af te ronden. De medewerkers worden zowel schriftelijk als praktisch getoetst. Dit complete trainingstraject is ontwikkeld door diverse specialisten uit verschillende beroepsgroepen om samen een verhaal te maken voor veilige zorg en wordt alleen door Umperium – veilig met zorg verzorgt.

De juiste professional op de juiste plek